nl

Privacy Policy

Bij Formosus vinden we dat Uw privacy belangrijk is.

Op 25 mei 2018 werd de General Data Protection Regulation (GDPR) van kracht, waar alle Europese organisaties zich aan moeten houden.

Formosus valt daar ook onder en we zullen zorgen dat we aan de nieuwe wetgeving voldoen voordat deze van kracht wordt.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Formosus.
U dient zich ervan bewust te zijn dat Formosus niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

Formosus respecteert de privacy van alle klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld
Formosus, gevestigd te Valkeniersstraat 7, 9000 Gent, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens
Formosus
Saul Fabry
Valkeniersstraat 7
9000 Gent
+32 (0)492 31 51 30

Saul Fabry, zaakvoerder, is tevens de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming van Formosus. Hij is te bereiken via privacy@formosus.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

Formosus verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Contact gegevens
 • BTW nummer indien van toepassing

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Formosus verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten/producten
 • Om onze offertes naar u te kunnen zenden
 • Om onze facturen te kunnen opmaken
De gegevens worden opgeslagen op een beveiligd medium. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw schriftelijke toestemming hiervoor hebben verkregen.


Gebruikerscommunicatie

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar Formosus verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren om uw vragen te verwerken, uw verzoeken te beantwoorden en onze services te verbeteren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Formosus deelt alleen in de volgende uitzonderlijke gevallen persoonlijke gegevens met andere bedrijven of individuen buiten Formosus:

 • Als we uw toestemming hiervoor hebben verkregen.
 • Als we dergelijke gegevens aan vertrouwde bedrijven of personen moeten leveren met het doel de persoonlijke gegevens namens Formosus te verwerken. We vereisen via contractuele toepassingen dat deze partijen ermee instemmen dergelijke gegevens te verwerken volgens onze instructies en in overeenstemming met dit privacybeleid en andere gewenste maatregelen over vertrouwelijkheid en beveiliging.
 • Als we er te goeder trouw van overtuigd zijn dat het toegankelijk maken, gebruiken, bewaren of openbaar maken van dergelijke gegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om eventuele geldende wet- en regelgeving, wettelijke procedures of een afdwingbaar verzoek van een officiële instantie na te komen.
 • Met onze vaste Partners in het kader van het opstarten en/of afwerken van projecten die wij voor u aangenomen hebben.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Formosus en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar: privacy@formosus.be


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Formosus neemt de bescherming van jouw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hieronder vallen interne controles van ons beleid en beveiligingsmaatregelen met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens, waaronder de juiste codering en fysieke beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot systemen waarop we persoonlijke gegevens bewaren.

Terug